Natalia Wylężałek
Natalia Wylężałek - słuchacz
Słowom nie uda się tego opisać.