Zmiana przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych
Data publikacji: 2018-05-25
W związku z wejściem w życie, w dniu 25 maja 2018 r., rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1; dalej: RODO) Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni oraz Gdyńska Szkoła Filmowa przekazują zaktualizowane informacje o przetwarzaniu Państwa danych.
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Pomorska Fundacja Filmowa z siedzibą w Gdyni, Plac Grunwaldzki 2, 81-372 Gdynia. Fundacja prowadzi Gdyńską Szkołę Filmową.

2) Kontakt z administratorem przez e-mail: info@gsf.pl.

3) Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu wysyłki naszego newslettera oraz zaproszeń na organizowane przez nas wydarzenia kulturalne, spotkania z twórcami, spotkania klubu filmowego Gdyńskiej Szkoły Filmowej.

4) Dane zebrane podczas zapisywania się do subskrypcji newslettera są dobrowolne, ale konieczne do jej realizacji.

5) W dowolnym momencie mogą Państwo odwołać subskrypcję. 

6) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

7) Państwa dane nie będą profilowane. 

8) Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać tak długo, jak Państwo się na to zgadzacie, tj. do odwodniania subskrypcji.

9) Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

10) Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.