Konkurs Młodzi o Młodych! Edycja 2

Konkurs na videorecenzję filmu krótkometrażowego

 

Jeśli masz mniej niż 25 lat, używasz smartfona czy innej kamerki i chcesz nakręcić videorecenzję filmu krótkometrażowego, podejmij wyzwanie! Czekają nagrody!

Producenci Warsztatów krytyki filmowej i nowomedialnej – Gdyńska Szkoła Filmowa, kwartalnik artystyczny „Bliza”, zeszyty GSF „Script” – ogłaszają konkurs na videorecenzję filmu krótkometrażowego.

Co musisz zrobić, żeby wziąć udział w konkursie?

 1. Skorzystaj z dostępu do filmów na kanale Youtube Gdyńskiej Szkoły Filmowej.
 2. Nakręć krótką videorecenzję z jednego, dwóch lub trzech filmów, które zobaczysz. (Uwaga! Do 20 marca – oprócz tych, które już są – na kanale Youtube Gdyńskiej Szkoły Filmowej pojawi się kilka dodatkowych filmów.)
 3. Do 8 kwietnia 2018 roku prześlij swoją videorecenzję, a także swoje imię, nazwisko, adres zamieszkania, miejsce oraz datę urodzenia.
 4. Szczegółowy regulamin konkursu znajduje się niżej.

Do 25 kwietnia 2018 roku jury konkursu oceni nadesłane prace i przyzna trzy nagrody: główną – 500 zł, dwie dodatkowe – po 250 zł, a także wyróżnienia oraz zaproszenia do udziału w kolejnych edycjach Warsztatów krytyki filmowej i nowomedialnej. Dodatkowo nagrodzone prace zostaną opublikowane w przestrzeni medialnej, którą dysponują organizatorzy.

Adres do wysyłania materiałów na konkurs: a.kaminski@festiwalgdynia.pl

 

REGULAMIN KONKURSU „MŁODZI O MŁODYCH! Edycja 2. Konkurs na videorecenzję filmu krótkometrażowego”

 

 1. Organizatorem konkursu są producenci Warsztatów krytyki filmowej i nowomedialnej – Gdyńska Szkoła Filmowa, kwartalnik artystyczny „Bliza”, zeszyty GSF „Script”
 2. Przyjęto kryterium wiekowe uczestnika do 25 lat (data urodzenia po 1 marca 1993 roku). Organizator przed przyznaniem nagrody może poprosić o dokumenty poświadczające prawdziwość danych przesłanych w zgłoszeniu.
 3. Jako materiał do nakręcenia videorecenzji wybrano 10 filmów, które znajdują się tutaj
 4. Głównym zadaniem konkursowym jest nakręcenie jednej, dwu lub trzech videorecenzji z filmów umieszczonych pod powyższym linkiem.
 5. Oczywiście – w wypadku przesłania więcej niż jednej videorecenzji – powinny to być videorecenzje różnych filmów.
 6. Długość jednej videorecenzji nie powinna przekraczać 6 minut.
 7. Videorecenzja na konkurs powinna zostać zapisana w formie pliku video, a następnie dostarczona do organizatora w jeden ze sposobów: a. nagrana na nośniku (pendrive, płyta dvd, inny standardowy nośnik) i dostarczona osobiście lub wysłana pocztą na adres organizatora; b. wgrana na serwer (np. wetransfer, googledrive, googledocs, dropbox) z linkiem umożliwiającym organizatorowi ściągnięcie jej; c. w inny sposób jako plik.
 8. Do konkursowego pliku dołącz swoje imię, nazwisko, adres zamieszkania, miejsce oraz datę urodzenia, adres mailowy.
 9. Videorecenzja nie powinna zostać opublikowana do momentu ogłoszenia wyników konkursu.
 10. Do 8 kwietnia 2018 roku do godz. 23.59 (decyduje data i godzina dostarczona przez serwis jako czas wysłania) linki do plików lub pliki powinny zostać wysłane na adres mailowy: a.kaminski@festiwalgdynia.pl, lub znaleźć się w siedzibie Organizatora: Gdyńska Szkoła Filmowa, Plac Grunwaldzki 2 81-372 Gdynia (dopisek „Młodzi o Młodych”).
 11. Do 25 kwietnia 2018 roku jury konkursu (wybrane przez Organizatorów) oceni nadesłane prace i przyzna trzy nagrody: główną – 500 zł, dwie dodatkowe – po 250 zł, a także zaproszenia do udziału w kolejnych edycjach Warsztatów krytyki filmowej i nowomedialnej.
 12. Nagrodzone prace zostaną opublikowane w przestrzeni medialnej, którą dysponują organizatorzy.
 13. Organizator konkursu zastrzega sobie wyłączność do publikacji nagrodzonych i wyróżnionych videorecenzji.
 14. Organizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia czasu na rozstrzygnięcie konkursu do maksymalnie 10 maja 2018 r. Jeśli wystąpi taka konieczność, uczestnicy zostaną o tym poinformowani.
 15. Wzięcie udziału w konkursie oznacza akceptację powyższego regulaminu.

Konkurs „Młodzi o Młodych” rozstrzygnięty!

Producenci Warsztatów krytyki filmowej i nowomedialnej i – Gdyńska Szkoła Filmowa, kwartalnik artystyczny „Bliza”, zeszyty GSF „Script” – rozstrzygnęli zorganizowany przez siebie konkurs na recenzję filmu krótkometrażowego „Młodzi o Młodych”.

Jury w składzie – Leszek Kopeć, Krzysztof Kornacki, Adam Kamiński – zapoznało się z 48 recenzjami nadesłanymi z całej Polski i przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:

Pierwszą nagrodę (500 zł + publikacje pracy w mediach organizatora) zajęła Weronika Rzeżutka z Warszawy za recenzję filmu „Czułość”

Dwie równoległe drugie nagrody (po 250 zł + publikacje pracy na witrynie organizatora) otrzymują:
– Patrycja Pankau z Gdyni za recenzję filmu „Fastfood”
– Kaja Szymańska z Gdańska za recenzję filmu „Czułość”

Wyróżnienia (publikacje pracy w mediach organizatora) otrzymują:
– Katarzyna Drab ze Zgierza za recenzję filmu „One”
– Karolina Muszyńska ze Szczecina za recenzję filmu „Fastfood”
– Anna Zalewska z Warszawy za recenzję filmu „Czułość”

Wszyscy laureaci otrzymują także zaproszenia do uczestnictwa w jednej z kolejnych edycji Warsztatów krytyki filmowej i nowomedialnej Gdyńskiej Szkoły Filmowej bez opłaty wstępnej.

Podobne zaproszenie organizatorzy skierują także do kilku innych wybranych uczestników konkursu.

Nagrodzone recenzje znajdują się na witrynie Warsztatów krytyki filmowej i nowomedialnej Gdyńskiej Szkoły Filmowej pod adresem: http://www.gsf.pl/wkf/category/mlodzi-o-mlodych/


Młodzi o Młodych! Konkurs na recenzję filmu krótkometrażowego

Jeśli masz mniej niż 25 lat i chcesz napisać recenzję filmu krótkometrażowego, podejmij wyzwanie! Czekają nagrody!

Producenci Warsztatów krytyki filmowej i nowomedialnej – Gdyńska Szkoła Filmowa, kwartalnik artystyczny „Bliza”, zeszyty GSF „Script” – ogłaszają konkurs na recenzję filmu krótkometrażowego.

Co musisz zrobić, żeby wziąć udział w konkursie?

 1. Do 20 listopada 2017 roku prześlij zgłoszenie zawierające imię, nazwisko, adres zamieszkania, datę i miejsce urodzenia.
 2. Otrzymasz dostęp do kilkunastu filmów studentów i absolwentów Gdyńskiej Szkoły Filmowej.
 3. Będziesz mieć czas do 15 grudnia 2017 roku na napisanie krótkiej recenzji z jednego, dwóch lub trzech filmów, które zobaczysz.

Do 15 stycznia 2018 jury konkursu oceni nadesłane prace i przyzna trzy nagrody: główną – 500 zł, dwie dodatkowe – po 250 zł, a także zaproszenia do udziału w kolejnych edycjach Warsztatów krytyki filmowej i nowomedialnej. Dodatkowo nagrodzone prace zostaną opublikowane w przestrzeni medialnej, którą dysponują organizatorzy.

Więcej szczegółów zgłaszający się otrzymają na adres e-mail.

Adres do wysyłania zgłoszeń: a.kaminski@festiwalgdynia.pl


Regulamin konkursu „Młodzi o Młodych! Konkurs na recenzję filmu krótkometrażowego”

1. Organizatorem konkursu są producenci Warsztatów krytyki filmowej i nowomedialnej – Gdyńska Szkoła Filmowa, kwartalnik artystyczny „Bliza”, zeszyty GSF „Script”
 
2. Przyjęto kryterium wiekowe uczestnika do 25 lat obowiązujące w momencie zgłoszenia do konkursu. Organizator przed przyznaniem nagrody może poprosić o dokumenty poświadczające prawdziwość danych przesłanych w zgłoszeniu.
 
3. Jako materiał do zrecenzowania wybrano 10 filmów, które znajdują się pod linkiem:
 
4. Głównym zadaniem konkursowym jest napisanie jednej, dwu lub trzech recenzji z filmów umieszczonych pod powyższym linkiem.
 
5. Oczywiście – w wypadku pisania więcej niż jednej recenzji – powinny to być recenzje różnych filmów.
 
6. Długość jednej recenzji nie powinna przekraczać objętości 5000 znaków ze spacjami.
 
7. Recenzja powinna być zapisana i wysłana w jednym z formatów pliku: .doc, .rtf, .pdf.
 
8. Do 15 grudnia 2017 do godz. 23.59 (decyduje data i godzina dostarczona przez serwis jako czas wysłania) recenzja lub recenzje powinny zostać wysłane na adres mailowy: a.kaminski@festiwalgdynia.pl.
 
9. Do 15 stycznia 2018 jury konkursu (wybrane przez Organizatorów) oceni nadesłane prace i przyzna trzy nagrody: główną – 500 zł, dwie dodatkowe – po 250 zł, a także zaproszenia do udziału w kolejnych edycjach Warsztatów krytyki filmowej i nowomedialnej.
 
10. Dodatkowo nagrodzone prace mogą zostać opublikowane w przestrzeni medialnej, którą dysponują organizatorzy.
 
11. Organizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia czasu na rozstrzygnięcie konkursu do maksymalnie 31 stycznia 2018 r., o czym uczestnicy zostaną poinformowani.
 
12. Wzięcie udziału w konkursie oznacza akceptację powyższego regulaminu.