Konkurs Młodzi o Młodych!

Konkurs „Młodzi o Młodych” rozstrzygnięty!

Producenci Warsztatów krytyki filmowej i nowomedialnej i – Gdyńska Szkoła Filmowa, kwartalnik artystyczny „Bliza”, zeszyty GSF „Script” – rozstrzygnęli zorganizowany przez siebie konkurs na recenzję filmu krótkometrażowego „Młodzi o Młodych”.

Jury w składzie – Leszek Kopeć, Krzysztof Kornacki, Adam Kamiński – zapoznało się z 48 recenzjami nadesłanymi z całej Polski i przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:

Pierwszą nagrodę (500 zł + publikacje pracy w mediach organizatora) zajęła Weronika Rzeżutka z Warszawy za recenzję filmu „Czułość”

Dwie równoległe drugie nagrody (po 250 zł + publikacje pracy na witrynie organizatora) otrzymują:
– Patrycja Pankau z Gdyni za recenzję filmu „Fastfood”
– Kaja Szymańska z Gdańska za recenzję filmu „Czułość”

Wyróżnienia (publikacje pracy w mediach organizatora) otrzymują:
– Katarzyna Drab ze Zgierza za recenzję filmu „One”
– Karolina Muszyńska ze Szczecina za recenzję filmu „Fastfood”
– Anna Zalewska z Warszawy za recenzję filmu „Czułość”

Wszyscy laureaci otrzymują także zaproszenia do uczestnictwa w jednej z kolejnych edycji Warsztatów krytyki filmowej i nowomedialnej Gdyńskiej Szkoły Filmowej bez opłaty wstępnej.

Podobne zaproszenie organizatorzy skierują także do kilku innych wybranych uczestników konkursu.

Nagrodzone recenzje znajdują się na witrynie Warsztatów krytyki filmowej i nowomedialnej Gdyńskiej Szkoły Filmowej pod adresem: http://www.gsf.pl/wkf/category/mlodzi-o-mlodych/


Młodzi o Młodych! Konkurs na recenzję filmu krótkometrażowego

Jeśli masz mniej niż 25 lat i chcesz napisać recenzję filmu krótkometrażowego, podejmij wyzwanie! Czekają nagrody!

Producenci Warsztatów krytyki filmowej i nowomedialnej – Gdyńska Szkoła Filmowa, kwartalnik artystyczny „Bliza”, zeszyty GSF „Script” – ogłaszają konkurs na recenzję filmu krótkometrażowego.

Co musisz zrobić, żeby wziąć udział w konkursie?

  1. Do 20 listopada 2017 roku prześlij zgłoszenie zawierające imię, nazwisko, adres zamieszkania, datę i miejsce urodzenia.
  2. Otrzymasz dostęp do kilkunastu filmów studentów i absolwentów Gdyńskiej Szkoły Filmowej.
  3. Będziesz mieć czas do 15 grudnia 2017 roku na napisanie krótkiej recenzji z jednego, dwóch lub trzech filmów, które zobaczysz.

Do 15 stycznia 2018 jury konkursu oceni nadesłane prace i przyzna trzy nagrody: główną – 500 zł, dwie dodatkowe – po 250 zł, a także zaproszenia do udziału w kolejnych edycjach Warsztatów krytyki filmowej i nowomedialnej. Dodatkowo nagrodzone prace zostaną opublikowane w przestrzeni medialnej, którą dysponują organizatorzy.

Więcej szczegółów zgłaszający się otrzymają na adres e-mail.

Adres do wysyłania zgłoszeń: a.kaminski@festiwalgdynia.pl


Regulamin konkursu „Młodzi o Młodych! Konkurs na recenzję filmu krótkometrażowego”

1. Organizatorem konkursu są producenci Warsztatów krytyki filmowej i nowomedialnej – Gdyńska Szkoła Filmowa, kwartalnik artystyczny „Bliza”, zeszyty GSF „Script”
2. Przyjęto kryterium wiekowe uczestnika do 25 lat obowiązujące w momencie zgłoszenia do konkursu. Organizator przed przyznaniem nagrody może poprosić o dokumenty poświadczające prawdziwość danych przesłanych w zgłoszeniu.
3. Jako materiał do zrecenzowania wybrano 10 filmów, które znajdują się pod linkiem:
4. Głównym zadaniem konkursowym jest napisanie jednej, dwu lub trzech recenzji z filmów umieszczonych pod powyższym linkiem.
5. Oczywiście – w wypadku pisania więcej niż jednej recenzji – powinny to być recenzje różnych filmów.
6. Długość jednej recenzji nie powinna przekraczać objętości 5000 znaków ze spacjami.
7. Recenzja powinna być zapisana i wysłana w jednym z formatów pliku: .doc, .rtf, .pdf.
8. Do 15 grudnia 2017 do godz. 23.59 (decyduje data i godzina dostarczona przez serwis jako czas wysłania) recenzja lub recenzje powinny zostać wysłane na adres mailowy: a.kaminski@festiwalgdynia.pl.
9. Do 15 stycznia 2018 jury konkursu (wybrane przez Organizatorów) oceni nadesłane prace i przyzna trzy nagrody: główną – 500 zł, dwie dodatkowe – po 250 zł, a także zaproszenia do udziału w kolejnych edycjach Warsztatów krytyki filmowej i nowomedialnej.
10. Dodatkowo nagrodzone prace mogą zostać opublikowane w przestrzeni medialnej, którą dysponują organizatorzy.
11. Organizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia czasu na rozstrzygnięcie konkursu do maksymalnie 31 stycznia 2018 r., o czym uczestnicy zostaną poinformowani.
12. Wzięcie udziału w konkursie oznacza akceptację powyższego regulaminu.