Anna Berent
Anna Berent - słuchacz
Absolwentka kulturoznawstwa Uniwersytetu Gdańskiego oraz prawie magister krytyki sztuki na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.