WYMOGI REKRUTACYJNE W 2020 ROKU:

Rekrutacja do Gdyńskiej Szkoły Filmowej trwa do 10 lipca i składa się z trzech etapów:

• Dopuszczenie do egzaminów wstępnych na podstawie złożonych dokumentów i prac
• Egzamin wstępny
• Rozmowa kwalifikacyjna

Warunki dopuszczenia do egzaminu wstępnego

1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na semestr pierwszy powinni złożyć do 20 maja (DECYDUJE DATA STEMPLA) następujące dokumenty:

2. Teczka dokumentująca własny dorobek artystyczny kandydata zawierająca: a) pomysłu na scenariusz krótkiego filmu fabularnego w formacie noweli filmowej lub treatmentu (bez dialogów!) (maksymalnie 2 strony A4, czcionka 12 Times, 28 wersów na stronie), w którym jedna z poniższych kwestii będzie stanowiła istotny element historii:

- „Nagle wstała, spojrzała jeszcze raz na niego (na nią ) i pomyślała, że śmierć nie kończy życia. Ona dopiero je zaczyna…”


- „Czuł się zmęczony i przegrany. Ale podnosząc się z kolan pomyślał coś najbardziej absurdalnego w takiej chwili, przecież największą siłą jest słabość…”

b) pomysłu na scenariusz krótkiego filmu dokumentalnego na zadany temat „Moja miłość” (maksymalnie 1800 znaków ze spacjami, 1 strona A4);

Prace literackie należy podpisać imieniem i nazwiskiem oraz zatytułować wybranym tematem zadania.
a) tryptyk fotograficzny „Napięcie”

b) opowieść fotograficzna [od 5 do 10 zdjęć] „Zemsta”

Prace fotograficzne należy podpisać imieniem i nazwiskiem oraz zatytułować.

Wszystkie prace powinny mieścić się w teczce formatu A4.

3. Kandydaci mogą dołączyć do teczki własne prace twórcze np.: filmowe, literackie, fotograficzne, plastyczne, muzyczne, stanowiące dorobek artystyczny. Oryginały prac dołączane są na własną odpowiedzialność autora.


TECZKI NALEŻY WYSŁAĆ POCZTĄ BADŹ KURIEREM NA ADRES SZKOŁY. DECYDUJE DATA STEMPLA POCZTOWEGO. Z UWAGI NA SYTUACJĘ PANDEMII BIURO SZKOŁY JEST NIECZYNNE DLA INTERESANTÓW.


Egzamin wstępny 6-10 lipca

Egzamin wstępny składa się z pięciu zadań:

1. Zadanie scenariuszowe,

2. Test z wiedzy o kulturze i sztuce,

3. Zadanie narracyjne - ułożenie historii na podstawie fotosów z filmu fabularnego,

4. Ćwiczenie z aktorem - wyreżyserowanie scenki na zadany temat,

5. Dodatkowe ćwiczenie egzaminacyjne.Pliki do pobrania: Regulamin rekrutacji oraz Wniosek RekrutacyjnyTERMINY KONSULTACJI:

18 marca - odwołane

1 kwietnia - odwołane

15 kwietnia - on-line

23 kwietnia - on-line

29 kwietnia - on-line

7 maja - on-line

13 maja - on-line

14 maja - on-line

Na konsultacje obowiązują zapisy mailowe: info@gsf.pl