Bliza w Mieście Słowa | Koniec uniwersytetu? | Huelle | Zamojski | Kołtan | Millati, 30 maja, godz. 15:00, Muzeum Miasta Gdynia, WSTĘP WOLNY
Data publikacji: 2015-05-26
Przed nami dyskusja prowadzona przez redaktora naczelnego „Blizy”, prozaika, dramaturga, eseistę i poetę Pawła Huellego, z udziałem członków redakcji i zaproszonych gości – specjalistów i znawców tematu, związana tematycznie z numerem pisma. Tym razem druga odsłona najnowszej, premierowej 22. „Blizy” zatytułowanej „Koniec uniwersytetu?”
Bliza w Mieście Słowa | Koniec uniwersytetu? | Huelle | Zamojski | Kołtan | Millati, 30 maja, godz. 15:00, Muzeum Miasta Gdynia, WSTĘP WOLNYCzym jest dziś uniwersytet, czego powinien nauczać i jaką rolę może jeszcze pełnić w czasach powszechnej dostępności do niemal każdej informacji w mediach elektronicznych? Instytucja, która przez stulecia wywierała wielki wpływ na rozwój i kształt naszego świata, bez której trudno byłoby sobie wyobrazić historię Europy, dziś zdaje się tracić swą kulturotwórczą rolę. Jeśli wbrew etymologii uniwersytet nie jest już wspólnotą uczonych i uczących się, których celem jest bezinteresowne poszukiwanie prawdy, to czym właściwie jest?

Na te pytania, podobnie jak autorzy ostatniego numeru „Blizy”, będą starali się odpowiedzieć goście spotkania: Piotr Zamojski, adiunkt w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego, zajmujący się badaniami z zakresu teorii edukacji, autor książek: „Pytanie o cel kształcenia” oraz „Pomyśleć szkołę inaczej...”; Jacek Kołtan, filozof i politolog, który doktorat z filozofii społecznej obronił na Freie Universität w Berlinie, zastępca dyrektora ds. naukowych, kierujący Wydziałem Myśli Społecznej w Europejskim Centrum Solidarności, zajmuje się współczesną teorią społeczną i polityczną, historią idei solidarności, a także hermeneutyką i fenomenologią; Piotr Millati, profesor UG w Instytucie Filologii Polskiej, historyk literatury, specjalizujący się w literaturze polskiej XX i XXI wieku, redaktor działu eseju kwartalnika literackiego „Bliza”.